Your browser does not support JavaScript!
國立勤益科技大學.教務處
專業知能.人文素養.社會關懷.國際視野
教務e化平台
最後更新日期
2022-08-31
表單下載
[ 2020-07-09 ] 1. 科目抵免審查表
[ 2017-04-12 ] 2. 課程大綱格式
[ 2011-08-25 ] 3. 教室座位表
[ 2021-12-29 ] 5. 考試請假單
[ 2015-11-25 ] 6. 代課人員請示單
[ 2011-02-18 ] 7. 校際選課申請單
[ 2007-02-01 ] 8. 考試命題試紙
[ 2012-06-19 ] 9. 考試答案紙
[ 2008-03-04 ] 10. 會議請假單
[ 2008-11-04 ] 11. 課務資料申請表
[ 2021-10-20 ] 18.教師留校一覽表