Your browser does not support JavaScript!
國立勤益科技大學.教務處
專業知能.人文素養.社會關懷.國際視野
教務e化平台
最後更新日期
2020-06-04
最新公告
日期 標題 單位
2017-07-24 課務組
2017-07-19 課務組
2017-07-19 課務組
2017-07-17 課務組
2017-07-14 課務組
2017-07-06 課務組
2017-06-28 課務組
2017-06-23 課務組
2017-06-23 課務組
2017-06-13 課務組
2017-06-01 課務組
2017-05-31 課務組
2017-05-24 課務組
2017-05-22  
2017-05-12 課務組
2017-04-18 課務組
2017-04-18 課務組
2017-04-18 課務組
2017-03-17 課務組
2017-01-25 課務組