Your browser does not support JavaScript!
國立勤益科技大學.教務處
專業知能.人文素養.社會關懷.國際視野
教務e化平台
最後更新日期
2022-08-31
最新公告
日期 標題 單位
2022-08-10 註冊組
2022-08-09  
2022-06-15 註冊組
2022-06-15 註冊組
2022-06-02  
2022-06-02  
2022-06-01 註冊組
2022-05-19 註冊組
2022-05-19 註冊組
2022-05-02 註冊組
2022-05-02 註冊組
2022-04-12 註冊組
2022-04-12 註冊組
2022-03-17  
2022-02-08  
2022-02-08  
2022-01-25 註冊組
2022-01-06  
2021-12-17 註冊組
2021-11-25 註冊組