Your browser does not support JavaScript!
國立勤益科技大學.教務處
專業知能.人文素養.社會關懷.國際視野
教務e化平台
最後更新日期
2020-06-04
最新公告
日期 標題 單位
2020-06-02  
2020-06-02  
2020-05-15 註冊組
2020-05-15 註冊組
2020-04-27 註冊組
2020-04-27 註冊組
2020-04-27 註冊組
2020-04-27 註冊組
2020-04-27 註冊組
2020-03-30 註冊組
2020-03-19 註冊組
2020-02-10 註冊組
2019-12-30 註冊組
2019-12-09 註冊組
2019-12-05 註冊組
2019-12-05 註冊組
2019-12-05 註冊組
2019-06-10 註冊組
2019-02-25 註冊組
2018-12-12 註冊組